045 - 20 11 228

"Overstappen? Niets van gemerkt!"

Overstappen op duurzame energie?

Hoe stap ik over?

U bent ondernemer en denkt wellicht al langer: ik wil eigenlijk wel overstappen op duurzame energie! Maar hoe pak ik dat aan? Wat gaat dat kosten (u bent tenslotte ondernemer) en wat kan ik er mee besparen? En zoals zoveel collega’s ontbreekt het u aan tijd, de nood is immers nog niet zo hoog! Wat is er dan nog makkelijker dan een (100% onafhankelijke) partner te hebben die al deze voorbereidingen voor u regelt … HELEMAAL GRATIS!

Wat is duurzame energie eigenlijk?

Een mooie uitspraak naar collega-ondernemers: “Ik ga overstappen op duurzame energie”. Maar wat bedoelen we daar precies mee. Duurzame energie, milieuvriendelijke energie, groene energie … ze hebben allemaal dezelfde basis; energie uit duurzame energiebronnen, waar voor onbeperkte tijd over beschikt kan worden en het milieu tijdens het gebruik geen schade toebrengt. En dat heeft, naast een mooi duurzaam ondernemers-imago, behoorlijk wat voordelen.

Voordelen duurzame energie - een voorbeeld!

Een klein voorbeeld in cijfers wat overstappen op duurzame energie kan betekenen. Het omzetten van zonne-energie of het opwarmen van water d.m.v. warmte van de aardkost kan zonder de uitstoot van CO2. Windenergie heeft daarentegen wel een kleine bijdrage van fossiele brandstoffen nodig en is daarom niet 100% duurzaam, maar in verhouding met de ‘grijze’ energiebronnen is dit aandeel enorm klein. Bij windenergie of waterkracht is het CO2 aandeel zo’n 15 tot 20 gram per kWh, terwijl dit bij aardgas zo’n 400 gram is en bij kolen zelfs zo’n 900 gram.

Wilt u overstappen op duurzame energie?

Overstappen op duurzame energie krijgt steeds meer een morele druk, de discussie over groene energie wordt immers steeds heftiger. De fossiele brandstoffen beginnen op te raken, de CO2-uitstoot krijgt steeds meer lading en niet te vergeten dat onze eigen gaswinning in Groningen zwaar onder druk staat. Laten we, na de negatieve aspecten, ook de voordelen eens op een rijtje te zetten:

  • Duurzame energie raakt niet uitgeput
  • Het veroorzaakt minder schadelijke stoffen
  • Zonnepanelen gaan vaak gepaard met een flinke subsidie
  • Zonnepanelen zorgen voor een behoorlijke besparing
  • Uw bedrijf krijgt een positief imago
  • Prijzen voor groene stroom zijn bij veel leveranciers al gelijk aan grijze stroom

JA, IK WIL GRAAG EENS DUIDELIJKHEID!

Maak eens een afspraak met de onafhankelijke energie bedrijfsadviseur.
Zonder dat het u energie kost (!!) nemen wij alle arbeidsintensieve acties van u over;
Inventariseren, adviseren, overstappen, monitoren!
Volledig ontzorgen dus, en zoals gezegd …
HELEMAAL GRATIS!

Maak nu een afspraak